kunstwerken
Johan van Konijnenburg
 
 
Op deze pagina vindt u een overzicht van een aantal  kunstwerken van Johan van Konijnenburg.
Helaas zijn niet alle gemaakte kunstwerken gedocumenteerd.
Hoewel Johan al vanaf 1972 actief is met schilderen dateren de meeste kunstwerken op deze pagina vanaf ongeveer 1995 en later. In het vroege stadium van zijn carrière als kunstenaar maakte hij nauwelijks foto`s en een brand in zijn atelier heeft diverse kunstwerken helaas vernietigd.
Er is een poging gedaan om de eigenaren te achterhalen van het verkochte werk in de beginjaren  maar door gebrek aan een goede administratie bleek dit al snel een zinloze actie.